Aviso:

[Pechar}Acta do Consello Municipalista da Cooperación reunido o 2 de febreiro de 2006 na Fegamp

Asisten:

Por parte da CE:

 • Ramón Bouzas, responsable de Comunicación,
 • Aurora Carbajal, responsable de Sensibilización e Formación,
 • Marta Iglesias, responsable de Convocatorias e Proxectos,
 • Xulio Ríos, secretario,
 • Lourdes Suárez, responsable dos Socios,

Non asiste:

 • Carmen Basadre, responsable de Relación coas ONGDs

Excusa a asistencia:

 • Alfredo Novoa, presidente,
 • Iria Alonso, Secretaría Técnica.

Por parte das ONGDs:

 • Xose María Torres, presidente da Coordinadora de ONGDs,
 • Amalia Álvarez, Intered,
 • Ramón Esteso, Médicos do Mundo,
 • Fidel Martín, Cruz Vermella,
 • María Paz, Solidariedade Internacional,
 • José Manuel Pérez, Axuda en Acción,
 • Nuria Porta, Solidariedade Internacional,
 • Jose Luís Quintela, Intermón,
 • Belén Rey, Amarante.

Orde do día:

 1. No que atinxe ao Fondo Galego anúnciase para o presente ano un esforzo dirixido ao incremento do tecido asociativo; neste senso, a incidencia do compromiso solidario dos concellos terá maiores impactos e redundará non só nas capacidades orzamentarias senón tamén na calidade da cooperación descentralizada municipalista galega.
 2. Asemade, faise fincapé na existencia e no funcionamento do Consello Municipalista da Cooperación, espazo que favorece o encontro e a presenza dos actores da cooperación en Galicia; coméntase a campaña realizada o ano pasado co fin de difundir a existencia do Consello e animarse a incorporarse a novas ONGDs. Como resultado están presentes Solidariedade Internacional e Amarante como novos membros.
 3. En canto á proposta de Bases para a convocatoria de axudas a proxectos 2006 faise unha pequena presentación e recóllense algunhas propostas. Neste sentido, por exemplo, a suxestión da Coordinadora no tocante ao incremento dos gastos do 6% ao 8%, matizacións en torno aos países prioritarios, cuestións de concepto e de redacción, etc
  Asemade preséntase o cronograma e os prazos: apertura do prazo de presentación dos proxectos: 3 de febreiro, peche: 31 de marzo.
 4. 4. En relación ás Campañas de Sensibilización, por parte do Fondo Galego anúnciase unha programación centrada na difusión e na reflexión crítica en torno aos 8 ODM. Comunícase a aposta por incorporar a todos os sectores da cultura, etc; e a divulgación dun Manifesto de apoio.
  No que atinxe ao Comercio Xusto coméntase que se ten difundido entre os concellos socios un modelo de moción para adherirse á Campaña a prol do Comercio Xusto así como a instalación de máquinas que contemplen estes artigos nas dependencias municipais.
  Por parte da Coordinadora coméntase a programación dun Ciclo de Cine Solidario en Santiago de Compostela, etc.
 5. Noutros asuntos intercámbianse ideas a propósito da celebración da Comisión Interterritorial e do Consello da Cooperación para o día 6 de febreiro e ás relacións entre o Fondo Galego e a AECI.


Santiago de Compostela, 2 de febreiro de 2006.