Aviso:

[Pechar}Acta do Consello Municipalista da Cooperación reunido o 8 de febreiro de 2007 na Fegamp

Asisten:

Por parte da CE:

 • Alfredo Novoa, presidente do Fondo Galego,
 • Xose María Permui, tesoureiro,
 • Marta Iglesias, responsable de Convocatorias e de Proxectos,
 • Iria Alonso, Secretaría Técnica.

Por parte das ONGDs:

 • Xosé María Torres, Coordinadora de ONGDS, Farmamundi,
 • María del Mar Lado, Secretaría Técnica Coordinadora de ONGDs,
 • Raúl Torres, Médicos do Mundo,
 • Sonia, Intermón-Oxfam,
 • Valentín Alvite, Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil,
 • Inmaculada Tombilla, Jóvenes del Tercer Mundo,
 • Estela Mouriño, UNICEF,
 • Judith Sing, Amigos da Terra,
 • Bernardo Porto, Solidariedade Galega co Pobo Saharauí.

Orde do día:

 1. Comeza o encontro dando a benvida e agradecendo aos asistentes a súa presenza.
  No que atinxe ao Fondo Galego anúnciase que o ano 2007 vai ser un ano singular marcado polas eleccións municipais, de aí que sexa prioritario sensibilizar aos representantes políticos nos concellos. Incorporar na axenda no local a cooperación ao desenvolvemento así como a súa consideración nos programas marcos electorais son fundamentais á hora de planificar, deseñar e incorporar a novos axentes.
 2. Asemade, faise fincapé na existencia e no funcionamento do Consello Municipalista da Cooperación, espazo que favorece o encontro e a presenza dos actores da cooperación en Galicia; anúnciase unha posible remodelación dos seus integrantes, co fin de integrar a máis axentes. Saliéntase por exemplo, o papel da RMS.
 3. En canto á proposta de Bases para a convocatoria de axudas a proxectos 2007 faise unha pequena presentación e recóllense algunhas propostas. Neste sentido, por exemplo, a suxestión da Coordinadora de suprimir no art 2: o que vai entre paréntese (veciñais, ecoloxistas, xuvenís, sindicais, de inmigrantes, etc).
  Asemade preséntase o cronograma e os prazos: apertura do prazo de presentación dos proxectos: 9 de febreiro, peche: 31 de marzo.
  No que atinxe á Resolución anúnciase que será entre finais de xullo e o mes de setembro, xa que dependerá das datas de constitución dos concellos e deputacións.
 4. En relación ás Campañas de Sensibilización, por parte do Fondo Galego bríndase a estrutura da Rede Municipalista Solidaria para poder dinamizar, coordinar e intercambiar información referida a campañas, recursos,etc. Prantéxase a posibilidade dunha campaña conxunta.


Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2007.