Aviso:

[Pechar}Desarrollo a escala humana. Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones

Capas do libro / Páxinas / Contidos: 
Desarrollo a escala humana. Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones

Este libro inaugura unha discusión que non acaba con el e, ao mesmo tempo, impúlsanos á busca de alternativas. Encontrámonos ante unha encrucillada, e a pesar diso a perplexidade fronte á realidade de desigualdades e pobreza que nos envolve, despois de décadas de pretendido desenvolvemento e progreso, a miúdo, paralízanos. Ata o momento a “ciencia económica” foi concibida como unha forza que, dende posturas tecnocráticas e economicistas, impúxose de forma hexemónica na planificación social, sendo en realidade unicamente unha mestura de proposicións científicas, receitas técnicas, instrumentos analíticos, idearios políticos e propaganda política. Max-Neef propoñen unha comprensión da estrutura e dinámica daqueles aspectos das actividades socias que denominamos “sistema económico” dende a perspectiva da atención das necesidades humanas básicas, incluídas dentro do marco social e ecolóxico. Así pois, a economías que se insubordinara, poñéndose por enriba dos seres humanos e a natureza, converténdoos en meros recursos dun desenvolvemento omnipotente, sitúase no que é a súa función, un pensamento efectivo que vai e vén entre a experiencia e a construción teórica de reprodutivo. A esfera económica é así contemplada coma un compoñente máis da sociedade humana e, por conseguinte, en íntima conexión coa política, a cultura, a socioloxía, a ecoloxía e a psicoloxía.

Autoría: 
Manfred A. Max-Neef
Editorial: 
Icaria
Ano: 
2006
Páxinas: 
150
Idioma: 
Spanish
Área temática: 
1 - Análise da Cooperación ao Desenvolvemento
Área territorial: 
7 - Mundo/Sistema de Nacións Unidas