Aviso:

[Pechar}Diccionario temático de legislación sobre entidades no lucrativas y voluntariado

Capas do libro / Páxinas / Contidos: 
Diccionario temático de legislación sobre entidades no lucrativas y voluntariado

Este dicionario recompila as disposicións legais que regulan o sector non lucrativo en España. Seleccionáronse aquelas normas que afectan directamente ás entidades non lucrativas (asociacións, fundacións e cooperativas sen ánimo de lucro) e ás persoas voluntarias. Está organizado de modo que o lector ou a lectora poida familiarizarse facilmente coa súa estrutura, con cinco índices: os tres primeiros son de carácter sistemático (índice de voces por orde alfabética, índice de unidades territoriais e índice de normativa) e correspóndense coas tres partes en que se divide o dicionario; os dous últimos son de carácter analítico (índice de voces por grupos e índice de voces amigas) e pretenden amosar as relacións que existen entre as voces que compoñen o dicionario.

Autoría: 
Paloma Durán y Lalaguna, Asunción Ventura Franch et ali.
Editorial: 
Comares
Ano: 
2004
Páxinas: 
1273
Idioma: 
Spanish
Área temática: 
1 - Análise da Cooperación ao Desenvolvemento
Área territorial: 
7 - Mundo/Sistema de Nacións Unidas