Aviso:

[Pechar}El impacto económico y social de la cooperación para el desarrollo

Capas do libro / Páxinas / Contidos: 
El impacto económico y social de la cooperación para el desarrollo

Esta obra busca familiarizar as persoas interesadas na cooperación para o desenvolvemento co frutífero debate internacional que se deu nas últimas décadas sobre a eficacia da axuda externa. Para iso, leva a cabo unha revisión ordenada dos principais aportes teóricos sobre o papel da cooperación e os achados máis relevantes dos estudos empíricos realizados. Céntrase no impacto da axuda externa sobre algunhas variables económicas de especial importancia no desenvolvemento, como a inversión, o aforro, a facenda pública, as políticas públicas, o comercio internacional, o progreso tecnolóxico, a débeda externa e o crecemento económico, e ocúpase tamén do seu impacto sobre a pobreza, o empoderamento das mulleres e o medio ambiente. Nun momento no que a axuda internacional, e a española en particular, está emprazada a aumentar a súa dimensión e nivel de eficacia, o aporte deste libro resulta especialmente oportuno, pois será difícil mellorar a capacidade transformadora da cooperación para o desenvolvemento se non se teñen en conta as conclusións e avances do mencionado debate. Conclusións que non só teñen que ver co impacto final da axuda externa sobre as posibilidades de desenvolvemento dos países, senón tamén coas distintas vías e canais a través dos cales esta opera.

Autoría: 
Manuel Iglesia-Caruncho
Editorial: 
Catarata
Ano: 
2005
Páxinas: 
227
Idioma: 
Spanish
Área temática: 
1 - Análise da Cooperación ao Desenvolvemento