Aviso:

[Pechar}La cooperación oficial descentralizada. Cambio y resistencia en las relaciones internacionales contemporáneas

Capas do libro / Páxinas / Contidos: 
La cooperación oficial descentralizada. Cambio y resistencia en las relaciones internacionales contemporáneas

Mentres que a efectividade da cooperación para o desenvolvemento bilateral e multilateral empeza a cuestionarse en termos xerais, a cooperación descentralizada estendeuse como unha práctica común que, ano tras ano, destina maiores recursos para apoiar o desenvolvemento. Trátase dun enfoque innovador que engloba as accións dos gobernos non centrais –municipalidades, rexións e comarcas- e que rompe coa tradicional concepción do doador-beneficiario, presentándose na escena internacional como unha forma de asociación que aporta un valor engadido fundamental: a maior capitalización de esforzos e recursos destinados. Neste sentido, resulta incuestionable que o papel da Unión Europea e dos gobernos non centrais dos Estados membros foi determinante na expansión e arraigo da cooperación descentralizada a nivel mundial. Neste libro analízase a orixe, a natureza, o funcionamento e os resultados que ofrece este particular enfoque de asociación entre actores gobernamentais que, de forma autónoma ou complementaria ao goberno central, buscan proxectar os seus intereses e expectativas dentro dun sistema internacional cada vez máis plural e complexo, co fin de promover un desenvolvemento efectivo e sostible.

Autoría: 
Leonardo Díaz Abraham
Editorial: 
Catarata
Ano: 
2008
Páxinas: 
284
Idioma: 
Spanish
Área temática: 
2 - Cooperación Descentralizada
Área territorial: 
7 - Mundo/Sistema de Nacións Unidas