Aviso:

[Pechar}Naciones Unidas y la coordinación para el desarrollo

Capas do libro / Páxinas / Contidos: 
Naciones Unidas y la coordinación para el desarrollo

A obra aborda un dos temas de fondo máis problemáticos da Sociedade Internacional do noso tempo: como articular coherentemente medios institucionais e económicos para combinar o subdesenvolvemento. Analízanse a situación e evolución dos diversos aspectos institucionais, xurídicos e prácticos da coordinación interior das Nacións Unidas en materia de cooperación ao desenvolvemento, temática transversal e común á ONU e aos Organismos especializados do sistema. 1. Sistema e coordinación en Nacións Unidas. 2. Nacións unidas e a coordinación para o desenvolvemento: competencias e bases xurídicas. 3. A coordinación do sistema na práctica e a súa evolución: órganos e instrumentos xurídicos. 4. A ineficiencia estrutural do modelo de coordinación do sistema das Nacións Unidas e a necesidade permanente de reformas.

Autoría: 
Inmaculada González García
Editorial: 
Dykinson
Ano: 
2005
Páxinas: 
363
Idioma: 
Spanish
Área temática: 
1 - Análise da Cooperación ao Desenvolvemento
Área territorial: 
7 - Mundo/Sistema de Nacións Unidas
Naciones Unidas y la coordinación para el desarrollo