Aviso:

[Pechar}Racismo, Etnicidade, Cidadania. Reflexões sociológicas e filosóficas

Capas do libro / Páxinas / Contidos: 
Racismo, Etnicidade, Cidadania. Reflexões sociológicas e filosóficas

O racismo, o etnocentrismo, o nacionalismo e o populismo xenófobo de dereita, en particular contra os “musulmáns”, está aínda en destaque nas nosas axendas políticas. Este libro propón unha teorización que auxilia a análise das prácticas e das ideoloxías de discriminación adstritiva, dominación e exclusión, e axuda a explicar de que modo as minorías son categorizadas (por exemplo: “asiáticos”, “negros”, “turcos”, “marroquís”, “paquistanís” ou “musulmáns”). Nel tamén se presentan orientacións claras para a análise das causas contextuais específicas desas categorizacións, con destaque para as desigualdades sociais e culturais obxectivas e para as asimetrías de poder entre “maiorías” e minorías e entre diversas minorías; podendo aínda encontrarse algunhas ferramentas prácticas para a análise dos movementos e conflitos étnicos, nacionais e relixiosos e para un estudo detallado dos procesos e políticas, cada vez máis asimilacionistas, de incorporación das minorías inmigrantes, nacionais e relixiosas.

Ao oporse estas tendencias de exclusión, o autor posiciónase en favor dunha política de abertura modera de fronteiras, da estabilidade do estatuto de residente, do acceso facilitado á cidadanía, e dunha política que acolla de modo razoable as necesidades e esixencias lexítimas das minorías étnico-relixiosas e inmigrantes, dende que compatibles cos padróns básicos da moralidade e da lei.

Autoría: 
Veit-Michael Bader
Editorial: 
Edições Afrontamento
Ano: 
2008
Páxinas: 
186
Idioma: 
Portuguese
Área temática: 
1 - Análise da Cooperación ao Desenvolvemento
Área territorial: 
4 - África