Aviso:

[Pechar}Redes para la Paz

Capas do libro / Páxinas / Contidos: 
Redes para la Paz

O libro da arxentina Schachner, residente en Valencia, quere por a énfase nas capacidades que actualmente temos para xenerar masas críticas a favor dun mundo máis pacífico e solucionador de conflitos en base ao diálogo. Así, tras un primeiro achegamento ao qué entendemos por paz, e ás continxencias que a mesma sofre en diferentes partes do mundo, presenta guieiros posibles para empoderar esa hipotética masa crítica.

Autoría: 
Mónica Edward Schachter
Editorial: 
Seminario Galego de Educación para a Paz
Ano: 
2007
Páxinas: 
390
Idioma: 
Spanish
Área temática: 
4 - Cultura de Paz
Área territorial: 
7 - Mundo/Sistema de Nacións Unidas
Redes para la Paz