Aviso:

[Pechar}Un lugar en el mundo. La política de desarrollo de la Unión Europea

Capas do libro / Páxinas / Contidos: 
Un lugar en el mundo. La política de desarrollo de la Unión Europea

Este libro ofrece unha visión de conxunto da política e a xestión da cooperación para o desenvolvemento da Unión Europea, no marco das súas relacións exteriores e da súa aspiración a converterse nun actor global. O seu contido contempla unha descrición dos aspectos máis básicos da Unión Europea, da súa evolución histórica e da súa crecente incorporación á vida internacional, así como da súa situación actual. Dende aí, céntrase na natureza, fins, obxectivos e medios da política comunitaria de cooperación para o desenvolvemento, o proceso de toma de decisións e a súa posta en práctica e a distribución xeográfica e sectorial da axuda europea, incidindo na dimensión dos dereitos humanos. A obra finaliza cun balance crítico da cooperación europea e coas perspectivas que abre o Tratado polo que se establece unha Constitución para Europa e inclúe, amais, unha relación de recursos (bibliográficos e documentais) e fontes de información (centros de información e sitios en Internet).

Autoría: 
José Ángel Sotillo Lorenzo
Editorial: 
Catarata
Ano: 
2006
Páxinas: 
270
Idioma: 
Spanish
Área temática: 
1 - Análise da Cooperación ao Desenvolvemento
Área territorial: 
3 - Unión Europea