Aviso:

[Pechar}O BiblioFondo entra en funcionamento

Dentro do traballo do Fondo Galego a Área de Sensibilización social ten como obxectivo achegar ás nosas entidades socias materiais e actividades relacionadas coa Cooperación para o Desenvolvemento. O BiblioFondo que hoxe presentamos é parte desta liña de traballo, para fornecer á sociedade galega ferramentas para a reflexión sobre a Cooperación ao desenvolvemento e as súas problemáticas.

O BiblioFondo preséntase cun rexistro inicial de 150 obras, de temáticas variadas, xa sexa por áreas de coñecemento ou xeográficas. Non pode máis que ser visto como outra pata do Fondo Documental do Fondo Galego, que inclúe tamén un VideoFondo, un arquivo específico para revistas e publicacións de ONGDS (memorias, papers, campañas...), e o arquivo histórico das edicións varias producidas desde o propio Fondo Galego en papel, vídeo ou cd-rom.

Sobre o funcionamento do BiblioFondo

O BiblioFondo, igual que o VideoFondo (dispoñible na nosa páxina web) atópase a disposición das entidades socias: para os seus responsables técnicos e políticos, e para calquera traballador da Administración Local, baixo a responsabilidade dos representantes do Fondo no seu Concello. Os gastos de envío e devolución serán asumidos polas persoas interesadas e, de haber algún desperfecto, serían tamén responsables de compensalo.

Actualmente, e para facilitar a consulta dos asociados ate termos un buscador que ofreza maiores finezas na procura, dividimos o BiblioFondo tanto en áreas temáticas, como xeográficas, cuxas categorías se expoñen a seguir.

Área temática:
1. Análise da Cooperación ao Desenvolvemento,
2. Cooperación Descentralizada,
3. Educación para o Desenvolvemento,
4. Cultura de Paz,
5. Xénero,
6. Banda Deseñada/Libros ilustrados,
7. Documentación.

Na área temática nº1 incluímos baixo o paraugas da categoría “Análise da Cooperación ao Desenvolvemento” diferentes temáticas, como as propiamente técnicas da cooperación relacionadas co ciclo de desenvolvemento do proxecto, a historia da Cooperación ao Desenvolvemento, o enfoque de Dereitos, teorías e ideas, ou sistemas institucionais de desenvolvemento...

O resto de categorías (2,3,4,5,6 e 7) están “remarcadas” ao considerármolas eixos do noso traballo na Área de Sensibilización social. Agardamos que no próximo ano as posibilidades de procura gañen en eficiencia.

Área territorial:
1. Galicia,
2. España,
3. Unión Europea,
4. África,
5. América,
6. Asia,
7-Mundo/Sistema de Nacións Unidas.

Dispomos este outro criterio de procura ao considerar relevante a posibilidade de achegarnos as áreas territoriais de maneira específica, aínda cando en moitos casos, a mesma obra se sitúe xeograficamente en varios puntos á vez, ou simplemente non teña ningunha vocación de análise territorial.