Acta do Consello Municipalista da CooperaciĆ³n reunido o 6 de febreiro de 2009 na Fegamp

Asisten:

Por parte da CE:   
Alfredo Novoa Gil,, Presidente
Xulio Ríos, Secretario
Anxelo González, Secretaría Técnica

Por parte das ONGDS:

José Manuel Pérez: Axuda en Acción
Estela Mouriño: UNICEF Galicia
José Luis Quintela: Intermón
Valentín Alvite Gándara: Asociación Francisco Villamil

ORDE DO DÍA  E DESENVOLVEMENTO DA XUNTANZA

1.- Por parte do presidente do Fondo Galego contextualizanse as Bases da convocatoria de proxectos 2009, xa aprobadas inicialmente pola Comisión Executiva, e que supoñen unha renovación importante con respecto a edicións anteriores. Neste sentido, sinala que a suspensión en 2008, extraordinaria, permitiu avanzar tanto no saneamento económico interno como na reorientación da convocatoria aberta que incorpora e sintetiza o debate producido na Comisión Executiva respecto das orientacións principais a seguir nos próximos anos, de conformidade coas Liñas Estratéxicas aprobadas na Asemblea xeral de socios celebrada en 2007, co obxecto de acadar maiores impactos e mellorar non só as capacidades orzamentarias senón tamén a calidade da cooperación descentralizada municipalista galega.

2.- Analízanse, a seguir, as suxestións enviadas polo presidente da Coordenadora Galega de ONGDs, quen disculpou a súa ausencia, que, previo debate, son parcialmente incorporadas ao texto inicial das Bases da convocatoria 2009. Alfredo Novoa, en nome do Fondo Galego, agradece a colaboración prestada.

3. Por último, enfatízase a importancia de actuar conxuntamente no eido da incidencia política para acadar unha maior sensibilización das autoridades locais a propósito do compromiso cooperante. Este tema poderase abordar nunha xuntanza específica a celebrar con posterioridade aos comicios do 1 de marzo.

Santiago de Compostela, a 6 de febreiro de 2009