Cuba (Oficina do Conservador de Santiago de Cuba)

Total proxectos apoiados 9
Ano de inicio da cooperación 2001
Orzamento total dos proxectos executados 1.018.458,69€
Achega desde o Fondo Galego 374.855,97€

 

Os proxectos executados en Cuba son só oito, dous de cooperación indirecta e cinco de cooperación directa, mais polo forte impacto acadado por estes últimos, os proxectos desenvolvidos en Cuba ocupan un lugar especial na traxectoria do Fondo Galego.
 
A pesares de que as familias cubanas non viven folgadamente, hai que empregar parámetros para medir a pobreza diferentes aos que se usan no resto dos países latinoamericanos, xa que a súa poboación ten acceso á educación, á saúde, á luz eléctrica e á auga potable, así coma a prestacións sociais para as familias máis empobrecidas. Sen embargo, rehabilitación de vivendas e do patrimonio histórico é unha das principais necesidades que sofre o país, co que nos une un vinculo especial na nosa historia como pobo emigrante.

A cooperación con Cuba iníciase no ano 2001 cun programa de catro anos de duración da man da Municipalidade de Santiago de Cuba. O proxecto titulado “Plan Maestro para a revitalización da cidade histórica de Santiago de Cuba” deu como resultado o diagnóstico urbanístico da cidade, a elaboración de material gráfico e o intercambio formativo. Este proxecto, de fondo calado para a cidade, é na actualidade o marco de referencia arquitectónico para a conservación do casco histórico de Santiago de Cuba, un conxunto de elevado valor paixasístico, arquitectónico e ambiental que se converteu no expoñente máis salientable da cultura material da cidade. Santiago de Cuba foi declarada Monumento Nacional no ano 1987. O Plan Maestro foi realizado en colaboración co mesmo equipo que redactou o Plan Especial de Protección do Centro Histórico de Santiago de Compostela. O proxecto empregou instrumentos da planificación urbanística para desenvolver estratexias de intervención que excederon os aspectos directamente patrimoniais para ocuparse tamén da solución de problemas sociais, económicos e funcionais deste conxunto urbano, altamente degradado física e socialmente ao inicio do proxecto.
 
Xa no ano 2008, e da man da Oficina del Conservador, organismo público que ten como premisa a recuperación e a conservación do patrimonio monumental, daría inicio un proxecto bianual titulado “Mellora das condicións de habitabilidade das vivendas do centro histórico de Santiago de Cuba”, que supón a aplicación práctica do Plan Maestro coa intervencións en 78 vivendas.

A pesares de que Cuba non está contemplado como un país prioritario no II Plan Director  da Cooperación Galega, para o Fondo Galego é moi importante dar continuidade a este traballo de gran impacto e trascendencia para a poboación da cidade de Santiago de Cuba, xa que supón un fito para a historia da cooperación municipalista galega, que ademais directamente atañe un dos irmandamentos máis antigos de Galicia entre os dous Santiago.
 
LISTADO PROXECTOS APOIADOS EN CUBA
 

ANO TÍTULO Parceiro/ONG ORZAMENTO TOTAL ACHEGA DO FONDO GALEGO
2001 Plan Maestro para a revitalización da cidade histórica Santiago de Cuba. 1º ano. Municipalidade de Santiago de Cuba 60.101,21€ 60.101,21€
2002 Desenvolvemento económico e social para o aumento da produción de leite e carne na UBPC Victoria de Girón Veterinarios sen Fronteiras 276.748,61€ 29.384,44€
Plan Maestro para a revitalización da cidade histórica Santiago de Cuba. 2º ano. Municipalidade de Santiago de Cuba 81.050,00€
 
12.020,24€
 
2003 Plan Maestro para a revitalización da cidade histórica Santiago de Cuba. 3º ano. Municipalidade de Santiago de Cuba 60.035€ 12.020,24€
Desenvolvemento económico e social para o aumento da produción de leite e carne na UBPC Victoria de Girón. 2ª fase. Veterinarios sen Fronteiras 211.629,87€
 
28.465,36€
 
2004 Plan Maestro para a revitalización da cidade histórica Santiago de Cuba. 4º ano. Municipalidade de Santiago de Cuba 120.070€ 24.040,48€
2008 Mellora das condicións de habitabilidade das vivendas do centro histórico de Santiago de Cuba Oficina del Conservador 104.412€ 104.412€
2009 Mellora das condicións de habitabilidade das vivendas do centro histórico de Santiago de Cuba Oficina del Conservador 104.412€ 104.412€