Que son os Fondos Municipais de CooperaciĆ³n e Solidariedade?

Un Fondo de Cooperación e Solidariedade é un organismo sen ánimo de lucro que reúne a Concellos e outras institucións públicas e privadas cos seguintes obxectivos:

  1. Contribuír ó desenvolvemento dos países do Terceiro Mundo, mediante a constitución e xestión dun fondo económico, que posibilite unha cooperación descentralizada e que promova un desenvolvemento sostible.
  2. Administrar e xestiona-los fondos económicos librados ó FONDO para proxectos de axuda ó Terceiro Mundo e campañas de sensibilización sobre cooperación ó desenvolvemento.
  3.  Fomentar e apoia-los esforzos das institucións oficiais, entidades e asociacións, para crear un clima de opinión favorable á promoción dunha nova orde económica internacional.
  4. Estimula-la participación cidadá, mediante campañas e informacións adecuadas, nos proxectos de cooperación co Terceiro Mundo.
  5. 5. Colaborar para que sexa unha realidade a aportación mínima do 0,7% do producto interior bruto á axuda pública ós países subdesenvolvidos, segundo os acordos de Nacións Unidas suscritos polo Estado español.
  6. Ser unha voz ética colectiva que denuncie calquera situación que atente de maneira grave contra os dereitos humanos e que poida presentar propostas de resolución a favor da solidariedade e a cooperación en calquer ámbito de representación política.