Acta do Consello Municipalista da CooperaciĆ³n reunido o 5 de febreiro de 2003 en Santiago de Compostela

Asisten:

 • Alfredo Novoa, presidente do Fondo Galego
 • Ramón Bouzas, vicepresidente
 • Xosé María Permui, tesoureiro
 • Xulio Ríos, Secretaría
 • Marieta Santos, Deputación de Pontevedra
 • Teresa Molares, Culleredo
 • Salomé Davila, A Pobra do Caramiñal
 • Carmen Alonso, Fundai
 • Amalia Álvarez Vega, InteRed Galicia
 • José Luis Quintela, Intermón
 • Alfonso Sánchez, Inti
 • Luz Ojea, Inti
 • Mª del Mar Lado, Coordenadora Galega de ONGDs
 • Patricia Rivera Pérez-Salvatierra, Farmacéuticos Mundi

Orde do día:

 1. Na exposición introductoria faise fincapé no salto producido en 2002 na cooperación municipalista, non soamente a través da xestión de máis recursos, senón clarificando o nivel de compromiso dos Concellos e Deputacións de Galicia co Fondo. Aínda que non á velocidade desexable, medra a sensibilidade local e, en consecuencia, se perfeccionan os ámbitos de xestión e de coordinación. A pesar desa mellora, en 2003, por mor da convocatoria electoral, parece aconsellable moderar o ritmo da convocatoria de proxectos, de xeito que a resolución da mesma realizarse con posterioridade á celebración dos comicios.
 2. En canto á proposta de cambios a introducir nas Bases da Convocatoria para o Financiamento de Proxectos 2003, existe plena conformidade dos asistentes, elevandose agora á Comisión Executiva para a súa aprobación definitiva na xuntanza a celebrar en Santiago o próximo 6 de marzo.
 3. A propósito da campaña do 0,7%, que o Fondo Galego apoia, se precisa a necesidade de aclarar que as partidas afectadas son os Capitulos I, II e III dos orzamentos municipais. Por outra banda, o Fondo se brinda para colaborar coa Coordinadora no impulso de accións sociais que evidencien un maior compromiso político con este tema. Proponse a sinatura dun manifesto conxunto das principais forzas políticas. Igualmente se informa das xestións realizadas cos Partidos para incluír a dimensión da cooperación nos respectivos programas municipais.

E sen máis asuntos que tratar, levantase a reunión cando son as 13:30 horas.