Acta do Consello Municipalista da CooperaciĆ³n reunido o 29 de xaneiro de 2002 en Santiago de Compostela

Asisten:

  • Alfredo Novoa (Oleiros)
  • Lourdes Suárez (Culleredo)
  • Xulio Ríos (Igadi-Secretaría)
  • Carmen Alonso (Fundai)
  • Carmen Castilla (Intered Galicia)
  • José Luís Quintela (Intermón)

Orde do día:

Procede o Presidente a detallar os diferentes aspectos reseñados no Informe remitido con anterioridade a todos a través dun “Infórmate a fondo”. Nese sentido, destaca do informe que no balance do 2001 cómpre facer fincapé no incremento dos recursos, no esforzo desenvolvido para unha maior implicación das cidades e no incremento da visibilidade pública do Fondo contando xa cun mínimo de instrumentos para achegarse á cidadanía. Para o que resta de lexislatura insistese na necesidade de “apretar o paso”, achegando máis socios e recursos e impulsando a colaboración interinstitucional a todos os niveis. Por último, explica o sentido da proposta do Fondo para emerxencias.

En canto á proposta de cambios a introducir nas Bases da Convocatoria para o financiamento de proxectos 2002, existe plena conformidade dos asistentes, elevandose agora á Comisión Executiva para a súa aprobación definitiva na xuntanza a celebrar en Ferrol o próximo 19 de febreiro.

E sen máis asuntos que tratar, levantase a reunión cando son as 13,20 horas.