Memorias anuais

As Memorias anuais son os documentos que dan conta da vida do Fondo Galego, achegándonos un balance anual non só dos proxectos de cooperación internacional financiados, senón das actividades de sensibilización realizadas en Galicia, as relacións institucionais e comunicacionais da asociación municipalista, ou da súa xestión económica.

 

Memoria Fondo Galego 2017: 20 Anos a Fondo coa Solidariedade

Memoria Fondo Galego 2016: 20 Anos a Fondo coa Solidariedade

Hai algo máis de vinte anos, un pequeno grupo de concellos pioneiros, da man do Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (Igadi), lanzáronse á aventura de contribuír á loita contra a pobreza a nivel global. Hoxe somos xa 94 administracións locais galegas as que unimos esforzos a través desta rede para acadar un mundo máis xusto. E o número non deixa de medrar. Cada vez son máis os concellos que se achegan ao Fondo Galego e que amosan a súa vontade de participar nesta política pública mancomunada de cooperación ao desenvolvemento.

Desde 1997, o Fondo Galego apoiou máis de 150 proxectos en preto de trinta países, entre os que destacan Cabo Verde, Nicaragua, Cuba, Perú e Mozambique. Tamén ten ofrecido axuda de emerxencia perante conflitos bélicos e catástrofes naturais, coma o terremoto en Haití ou a chamada crise de persoas refuxiadas. Pero o seu labor non se limita só ao apoio de proxectos de cooperación ao desenvolvemento nos países do Sur, pois cremos que aquí, en Galicia, en cada un dos nosos concellos, hai moito por facer tamén para erradicar as desigualdades Norte-Sur. O cambio de mentalidade cara unha maior corresponsabilidade das inxustizas a nivel mundial é un ingrediente imprescindible para conseguir un mundo máis equitativo e solidario.

Tras vinte anos de andaina son moitas as persoas e entidades que nos acompañaron neste camiño e a todas e cada unha delas quero facerlles chegar o máis sincero agradecemento en nome da Comisión Executiva do Fondo Galego. Sen esquecer ás persoas que ocuparon a súa Presidencia: Alfredo Novoa, do Concello de Oleiros, e Teresa París, do Concello de Redondela.

Destacar o apoio recibido desde o inicio por parte doutros Fondos de cooperación xa existentes no ámbito estatal e que mesmo no mes de novembro apoiaron ao Fondo Galego para ocupar a Presidencia da Confederación de Fondos, unha nova responsabilidade que afrontarei co afán de impulsar este espazo de coordinación e aprendizaxe mutua.

E non podemos deixar de agradecer. Á Fegamp, por ser un apoio incondicional ao longo dos 20 anos de percorrido, á Xunta de Galicia, pola aposta do papel fundamental que acada o Fondo Galego no eido da sensibilización da cidadanía, ao propio Igadi, por ser o artífice do que neste ano celebramos, en especial á figura de Xulio Ríos.

Nos próximos anos temos por diante o difícil pero non imposible reto de acadar os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible fixados pola ONU, e precisamente o traballo en rede é unha das claves para conseguilo. Así que seguiremos tecendo alianzas con outras administracións, como é a Xunta de Galicia, e tamén coas organizacións da sociedade civil, a través da Coordinadora Galega de ONGD.

Por último, só me queda animar ás deputacións e concellos socios do Fondo Galego a intensificar a súa implicación e convidar a aqueles que aínda non son socios a traballar connosco polo cumprimento dos dereitos humanos universais. Só participando no Fondo Galego garantimos que todos os concellos, grandes e pequenos, do interior e da costa, poden participar na cooperación ao desenvolvemento realizada esta con eficiencia, eficacia e de xeito coordinado, proxectando o mellor do municipalismo galego no exterior. Xuntando cada gran de area neste fondo común, si é posible!

Agardámosvos cos brazos abertos!

Juan González
Presidente do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade 

Memoria 2017
 

Memoria Fondo Galego 2016: O municipalismo galego, aberto a cooperar

Memoria Fondo Galego 2016: O municipalismo galego, aberto a cooperarO ano 2016 iniciouse para o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade coa elaboración e aprobación por parte da Asemblea Xeral das Liñas Estratéxicas 2016-2019. Con estas liñas de actuación deu inicio unha nova etapa na que se tentará consolidar os esforzos da entidade nos últimos 18 anos, en aras de traballar cunha mirada a medio prazo e sempre coa intención de mellorar nos procesos e adaptármonos ás peculiaridades e demandas do municipalismo cooperante.

Para a nosa asociación municipalista, 2016 foi un ano de fortalecemento e expansión. Ata oito novas administracións locais se adheriron ao Fondo Galego, froito do plan de captación de socios posto en marcha a principios de ano, no que resultou clave a implicación das nosas entidades socias, especialmente as que integran a Comisión Executiva. Así mesmo, cómpre agradecer o labor realizado no pasado mandato, que sen dúbida facilitou e abriu portas para que isto fose posible. A seriedade e a calidade do traballo son as dúas notas características que os concellos e deputacións toman en conta para a súa adhesión, ademais da propia convicción da defensa dos Dereitos Humanos e do labor a prol da erradicación das desigualdades Norte-Sur.

Porén, o Plan de Actividades 2016 foi froito dun novo ciclo que, se ben seguiu a liña de continuidade co período anterior, presentou importantes retos en aras de procurar unha maior eficacia, eficiencia e impacto, e sempre buscando unha meirande participación das administracións socias na vida ordinaria da organización. A innovación e a orixinalidade foron dúas premisas que se tomaron en conta á hora de deseñar e poñer en marcha as actividades deste plan. Agardamos telo conseguido. 

Non podemos deixar de remarcar o recoñecemento do modelo do Fondo Galego por outras entidades europeas, feito que quedou reflectido no Seminario Internacional 'Intercambios en metodoloxías e materiais de Educación para o Desenvolvemento', que tivo lugar o 3 de maio na cidade de Pontevedra e no que participaron os nosos parceiros de Portugal, Holanda e Alemaña.  Máis de vinte concellos galegos arrouparon ao Fondo Galego nese seminario. Grazas a todos eles e ás súas e seus representantes.

O proxecto europeo Redes para o Desenvolvemento II culminou no mes de novembro en Lisboa, onde ademais de participar noutro seminario internacional o Fondo Galego se implicou na creación da Alianza Europea de Redes Locais de Cooperación Internacional xunto cos nosos homólogos andaluces e estremeños así coma outras seis entidades municipalistas de Portugal, Italia, Holanda e internacional. Para a nosa asociación, ser un humilde exemplo para as redes de autoridades locais europeas que se organizan traballando en conxunto representa unha grande alegría e abre un horizonte de futuro tamén para o municipalismo galego.

O relanzamento do Fondo Galego é xa unha realidade. O novo contexto sociopolítico así o demanda. Sumar recursos e apoios e xerar un estado de opinión favorable á cooperación seguirá sendo a nota característica para os vindeiros anos. Grazas de antemán a todos os concellos e deputacións que formades parte desta nosa Axencia Municipal da Cooperación Galega. 

Juan González
Presidente do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade

Memoria 2016
 

Memoria Fondo Galego 2015: 10 anos de Vacacións con Traballo

Se o contexto de crise económica foi o elemento que caracterizou o período 2011-2015, tamén o foi a resistencia e a vitoria do municipalismo galego solidario e cooperante. Evitar dar pasos atrás e o fortalecemento interno da asociación foron dúas premisas que guiaron o traballo ao longo dos catro anos. Sen dúbida, conseguiuse, grazas ao grande esforzo realizado por todos os socios, que non só amosaron o seu compromiso cunha mera transferencia de recursos, senón que participaron activamente na rede coa realización de actividades e a asistencia á Asemblea Xeral e ás xuntanzas da Rede Municipalista Solidaria. Canda eles, guiounos tamén o compromiso coa defensa e promoción dos Dereitos Humanos e a acción exterior de Galicia. Compromisos que foron quen de superarse desde o convencemento de que somos unha rede de persoas e institucións capaces de traballar por intereses comúns e universalistas.

O 2015 foi un ano marcado pola nova configuración dos entes do poder local tras as eleccións municipais do mes de maio. Este feito orixinou a renovación da Comisión Executiva, presidida nos últimos catro anos por Teresa París. Sen dúbida, esta renovación de cargos e representacións políticas dará un novo pulo ao traballo e ao esforzo depositado nesta axencia de cooperación internacional do poder galego.

Faise esencial pór en valor o traballo, o esforzo e a dedicación da anterior Comisión Executiva, especialmente da súa presidenta, Teresa París. Da súa boa xestión e determinación recollemos hoxe bos froitos, a pesar das dificultades que, como sabemos, non faltaron.

A nova Comisión Executiva, e eu como presidente, agradecendo os esforzos das nosas e nosos antecesores, acollemos o cargo como quen acolle o mellor dos agasallos. A ilusión e as ganas de traballar a prol dun mundo máis xusto e solidario desde os nosos municipios, superando as nosas diferenzas e poñendo enriba da mesa o que nos une, será o noso principio básico. E dando un paso máis alá, traballaremos con todo o empeño para expandir esta rede municipalista da cooperación, tratando de chegar a máis concellos e persoas, para garantir o espallamento dos valores fundamentais na construción dun mundo máis equitativo e xusto.

Se ben é certo que o 2011-2015 foi un período convulso a todos os niveis, onde a resistencia e o fortalecemento interno supuxeron todo un reto, nesta nova etapa debemos avanzar e encamiñar os nosos esforzos cara o relanzamento do Fondo Galego. O novo contexto sociopolítico así o demanda. Sumar recursos e apoios e xerar un estado de opinión favorable á cooperación será a nota característica desta nova fase que se nos presenta. O relanzamento do Fondo Galego debe ser unha realidade, porque vivimos nun mundo global onde todos os actores e persoas somos necesarias para construír a favor de todos os pobos do mundo.

Co orgullo de asinar a primeira memoria de actividades como presidente, quero reiterar o compromiso de seguir traballando a favor da xustiza e igualdade entre os pobos.

Juan González
Presidente do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade

Memoria 2015

Memoria Fondo Galego 2014: os Obxectivos do Milenio, fin e principios

Presentación

O ano 2014 comezou cunha extraordinaria noticia para o Fondo Galego. O proxecto financiado durante o período 2010-2013 pola Unión Europea Redes para o Desenvolvemento, que identificara a nosa asociación como exemplo de boas prácticas dentro da cooperación descentralizada europea, ampliábase a unha segunda fase 2014-2017, nesta nova xeira con municipios e ONGD de Portugal, Alemaña e, desta volta, Holanda.

Outra vez o modelo do Fondo Galego viuse recoñecido por instancias europeas, dándonos o rol no proxecto de presentalo ás autoridades locais coas que compartimos este camiño de Redes para o Desenvolvemento: a planificación estratéxica da asociación, o sistema de cotas mínimas (incluínte para todas as entidades locais) ou a capacidade do traballo en rede para maximizar eficacias e eficiencias económicas e introducir os Dereitos Humanos na axenda local son signos de identidade que serven de modelo no ámbito comunitario. Durante o 2014 presentamos ao Fondo na Cámara Municipal de Maia e nos Concellos holandeses de Amsterdam e Helmond. En maio de 2015, o Fondo Galego presentarase en Berlín.

Institucionalmente, o ano deixounos tamén dúas moi boas novas dentro do marco autonómico. Dunha banda, renovamos a colaboración coa Fegamp, asinando un novo convenio que identifica ao Fondo Galego como a axencia de cooperación internacional de todo o municipalismo galego, poñendo en valor o modelo de traballo en rede e a pertinencia da introdución dos Dereitos Humanos na axenda local. Doutra banda, o 14 de marzo aprobouse no Parlamento de Galicia o III Plan Director da Cooperación Galega 2014-2017 que, despois de distintas dificultades, continuou a identificar a Cabo Verde coma país prioritario e ao Fondo Galego como a ferramenta da administración local galega para a cooperación internacional, nomeando explicitamente á Rede Municipalista Solidaria coma espazo a protexer.

Con anterioridade, no marco da reforma da administración local, o Fondo Galego participou o 4 de febreiro na Xornada 'A cooperación internacional para o desenvolvemento desde os gobernos locais', organizada pola Confederación de Fondos, na sede da Federación Española de Municipios e Provincias (Femp), en Madrid. A Confederación engloba a nove Fondos de cooperación autonómicos de base local, que representan a máis de 1.000 entidades locais, que asumen a pertinencia do compromiso solidario coa cooperación internacional e os Dereitos Humanos.

En canto aos proxectos de cooperación, coa colaboración extraordinaria do Concello de Vigo continuamos a profundar na cooperación directa, promovendo alternativas económicas de desenvolvemento. En Cabo Verde, xunto á Cámara Municipal de Ribeira Grande e a cooperativa de mulleres Sulada, e, en Nicaragua, co Inprhu-Somoto e as municipalidades da rexión de Madriz, para poñer en valor o seu patrimonio e riqueza natural e cultural arredor do turismo comunitario rural, área onde Galicia amais de financiamento pode achegar coñecemento e experiencia.

Na nosa comunidade impulsamos ademais unha convocatoria de proxectos para os axentes de cooperación galegos, que finalmente redundaron no apoio económico a seis proxectos de cooperación en Nicaragua, Honduras, Guatemala, Perú e India, que se executarán durante o 2015 xunto a seis ONGD con presenza real en Galicia e con proxectos estratéxicos que defenden o municipio como espazo de nacemento do desenvolvemento humano. Un avance nesta lexislatura foi o perfeccionamento do proceso da convocatoria aberta e a inclusión nos propios proxectos a financiar de actividades de sensibilización e divulgación dos proxectos entre as administracións socias do Fondo.

En canto as nosas achegas ao exterior, temos tamén que destacar a doazón directa de 20.000€ en solidariedade con Palestina, distribuídos entre á UNRWA (Axencia das Nacións Unidas para os/as Refuxiados/as de Palestina), para o apoio psicosocial da poboación tras os bombardeos do verán en Gaza, e a Asociación Médica Hispano-Palestina, para o apoio sanitario á poboación da franxa. Na mesma Asemblea do 28 de outubro onde se fixeron públicas estas doazóns, lembrámonos de novo de Filipinas e do tifón Haiyán do ano 2013, e xunto con Acnur (Axencia das Nacións Unidas para os/as Refuxiados/as) realizamos unha nova doazón de 10.000€ para o apoio á poboación filipina.

En Galicia, a Rede Municipalista Solidaria demostrou de novo a súa capacidade para ser motor dun espazo galego, desde o local, de educación para a cidadanía global. Máis de 25.000 persoas participaron de maneira directa nas actividades do Fondo en máis de 60 concellos, nas exposicións itinerantes ou nos ciclos de cine, no espectáculo de contacontos da Tropa de Trapo, nas actividades sobre fotografía social relacionadas co concurso Imaxes con Fondo ou nas vinculadas aos nosos proxectos de cooperación internacional xunto á ONGD e arredor do Día internacional para a erradicación da pobreza en colaboración coa Coordinadora Galega de ONGD.

O traballo en rede suma e  multiplica e a revolución das TIC que progresivamente acompañou os 17 anos de historia do Fondo xera as ferramentas tecnolóxicas para reducir os custes e aumentar as produtividades desta maior conectividade que precisan os tempos do século XXI e achegan as novas tecnoloxías.

Para a nosa asociación, ser un humilde exemplo para as redes de autoridades locais europeas que se organizan traballando en conxunto representa unha grande alegría e abre un horizonte de futuro tamén para o municipalismo galego: desde á cooperación internacional aos propios servizos sociais, da cultura á promoción do turismo.

Finalmente debemos agradecer en nome da Comisión Executiva a implicación de representantes políticas/os e técnicas/os en concellos e deputacións de todos os tamaños e cores, para sermos capaces de xerar todo o que esta Memoria 2014 amosa. Xa que, no Fondo, contan por riba de todo as persoas e por iso somos unha rede de institucións e persoas, onde o factor humano é un elemento crítico.

Teresa París
Presidenta do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade

Memoria 2014

Memoria Fondo Galego 2013: de Galicia a Cabo Verde

A Irmandade Galicia-Cabo Verde marcou o desenvolvemento do exercicio 2013 no Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, de aí que a posta en valor en da cooperación entre ambos os dous países dea título á publicación que resume as actividades do ano.

A 'Memoria 2013: de Galicia a Cabo Verde' fai balance de doce meses nos que "tentamos transformar as dificultades coas que arrancamos o ano en novas oportunidades, achegando fortes doses de ilusión e insistindo nunha fórmula institucional de traballo que converteu ao Fondo nun modelo referente da cooperación descentralizada europea, e na rede sectorial máis ampla, plural e activa do municipalismo galego”. Así o destaca a presidenta da entidade, Teresa París, no seu prólogo.

Logo da correspondente sección de tecido e vida asociativa, detállanse a continuación as relacións institucionais coa Xunta de Galicia, a Fegamp, a Coordinadora Galega de ONGD, a Confederación de Fondos ou a Unión Europea, amais da Asociación Nacional de Municipios Caboverdianos.

O texto resume a seguir os proxectos de cooperación directa, que se levaron a cabo coas cámaras municipais de Porto Novo e Santa Cruz, e mais os de cooperación indirecta, con distintas ONGD galegas. Neste punto, diferénciase entre a convocatoria de 2012, que impulsou iniciativas en India, Honduras e Nicaragua, e mais a de 2013, cuxas actuacións se están a executar aínda en Mozambique, El Salvador e Cuba. Tamén se dá conta da doazón para Filipinas tras a apertura da conta de emerxencia por mor do tifón Haiyán.

No apartado dedicado á sensibilización, recóllense as máis dun cento de actividades que se organizaron en 71 entidades socias: os contos da Tropa de Trapo, obradoiros radiofónicos sobre música e Dereitos Humanos, talleres de compra pública e consumo responsable, exposicións itinerantes, ciclos de cine, etc. Destacan asemade o programa Vacacións con Traballo, que enviou persoal da administración local a cooperar no Sur, a propia visita dunha delegación caboverdiana ou as VIII Xornadas do Fondo Galego 'Comunicación e cooperación internacional', alén da nova mostra fotográfica 'Galicia-Cabo Verde: unha irmandade'.

Na sección dedicada á comunicación, compre salientar a elaboración do novo plan que guiará a dinamización desta área, con especial atención ao eido dixital. A publicación conclúe co balance económico e a listaxe de citas na axenda do ano.

AnexoTamaño
Memoria 20135.08 MB

Memoria Fondo Galego 2012: Somos unha rede de institucións e persoas

Sae do prelo a memoria de actividades de 2012, ano no que se celebrou o 15º aniversario do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade cunha intensa actividade.

'Somos unha rede de institucións e persoas' é o lema que marcou a conmemoración e é tamén o título desta memoria na que se volve pór de relevo "o enorme valor do traballo en rede (...) a prol da promoción e defensa dos Dereitos Humanos", tal e como destaca na súa introdución a presidenta, Teresa París.

Tras a correspondente sección de tecido e vida asociativa, o texto recolle as relacións institucionais mantidas no último exercicio coa Xunta de Galicia, a Fegamp, a Coordinadora Galega de ONGD a Confederación de Fondos ou a propia Unión Europea. Detállanse a continuación os proxectos propios, de cooperación indirecta e de postemerxencia que durante o pasado ano estiveron en execución en Nicaragua, Honduras, India e Haití.

O outro gran bloque da memoria céntrase na sensibilización, que en 2012 marcou un récord ao rexistrar un total de 113 actividades en 71 entidades socias. A visita do Inprhu-Somoto, o concurso de fotografía, Vacacións con Traballo, xornadas, contacontos, exposicións, charlas e cine son só algunhas das propostas desenvolvidas.

O apartado de comunicación, no que destaca o documental realizado canda Agareso, e o balance económico pechan a publicación, xunto cunha listaxe da axenda desenvolvida ao longo do exercicio polo Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.

Preme aquí para descargar a 'Memoria 2012: Somos unha rede de institucións e persoas'

Memoria Fondo Galego 2011: Un tempo novo

Illa de San Simón
15 de Marzo de 2012

O Fondo Galego vén de publicar a memoria de actividades de 2011, que baixo o título 'Un tempo novo' recolle a intensidade do último ano, marcado polo novo ciclo municipal.


Tras a presentación asinada pola presidenta, Teresa París, o texto arranca cun resumo do tecido e vida asociativa, para dar paso a unha síntese das relacións institucionais con diferentes organismos.

Segue a continuación un amplo apartado dedicado aos proxectos do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, introducido por un balance dos 15 anos de andaina e centrado logo nas actuacións apoiadas en Cabo Verde e Nicaragua durante 2011 en materia de vivenda.

A de sensibilización é outra das seccións máis destacadas desta memoria, xa que no pasado ano mobilizáronse o meirande número de actividades na historia da asociación municipalista, entre as que destacan as exposicións e contacontos.

Un resumo da área de comunicación e o balance económico do exercicio pechan a publicación, xunto coa listaxe da axenda de actividades realizadas.

Preme aquí para descargar a 'Memoria 2011: Un tempo novo'

Memoria Fondo Galego 2010

Memoria Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade 2010

Presentación

Antes de facer unha breve valoración do traballo da nosa asociación durante 2010, paréceme necesario comezar cunha reflexión que me preocupa. No sistema de cooperación internacional galego destácanse tres axentes: as Deputacións e Concellos cooperantes, representados no Fondo Galego, as ONGDs, maioritariamente representadas na Coordinadora Galega de ONGDs e a Xunta de Galicia, sendo este último de quen dependen a maioría dos recursos económicos destinados a cooperación no país. Cada un destes axentes pode pór en valor singularidades específicas tanto no traballo cos países do Sur como en Galicia, de modo que entendo que todos eles son fundamentais e que se debera manter un certo equilibrio. A chave dese equilibrio é a Xunta de Galicia, por recursos manexados e tamén polo papel de lideranza que naturalmente lle corresponde. Non obstante, nos últimos tempos o apoio á cooperación municipalista caeu de modo notable.

É evidente que o Fondo Galego ha de aspirar a que os seus socios fagan un esforzo cada vez maior en cooperación e a que canalicen ese esforzo ao seu través. Mais do mesmo modo é lexítimo e esixible un maior apoio ao municipalismo por parte, entre outros, do goberno autonómico. Non só para preservar o equilibrio a que antes me refería, senón tamén para compensar o grave desfase entre as moitas competencias que os municipios asumen e a súa escasa capacidade fiscal e financeira. Un desfase que en boa medida se debe á asunción, inevitable e necesaria, de competencias impropias que, por tanto, correspondería desenvolver ás Administracións autonómica e estatal.

O ano 2010 comezaba de forma dramática, co terremoto no Haití. As consecuencias eran devastadoras, en boa medida, porque a institucionalidade do país era débil, incapaz de sentar as bases dun verdadeiro desenvolvemento, sustentable humana e ambientalmente; incapaz de atender e priorizar convenientemente as necesidades da súa poboación e máis atenta a satisfacer intereses foráneos e das elites. Haití é a constatación de que os esforzos das ONGDs e outros axentes de cooperación han de ir acompañados do Bo Goberno no país, ou estarán destinados a fracasar. Aí é onde o Fondo Galego pode facer unha achega cargada de máis valía, dirixíndose a fortalecer as Administracións locais.

As dificultades para traballar no Haití sabiamos que ían ser moitas: un país cheo de vulnerabilidades, o idioma, a falta de experiencia e coñecemento do terreo pola nosa parte… e, a pesar de todo, decidimos que debiamos facer o esforzo e aos poucos días do terremoto abrimos a Conta de Emerxencia do Fondo Galego. Recibíronse doazóns de moitos particulares e de socios, en moitos casos grazas a esforzos persoais de polític@s e funcionari@s locais. Para a escolla e financiamento do proxecto, do que se pode encontrar información no apartado correspondente desta Memoria 2010, o Fondo Galego aliouse co Fons Català, con experiencia no traballo co municipalismo do país caribeño.

No apartado de proxectos aínda convén destacar o primeiro proxecto financiado por membros da Comisión de Cidades e Deputacións. Un órgano novo no Fondo Galego, conformado polas 7 cidades e as 4 Deputacións e que quere pór a andar aquela segunda velocidade da cooperación das Administracións locais galegas que aparece recollida nas Estratexias 2007-2011 da nosa asociación, cun programa especificamente pensado para os socios con maior capacidade. Nesta primeira experiencia só 4 dos 11 membros se adheriron, a Deputación de Lugo e os Concellos da Coruña, Pontevedra e Vigo. Quero facer un chamado a todos os demais membros da Comisión: trátase de cumprir o asinado polas 7 cidades na Declaración das Cidades de 2001 e o establecido nas Estratexias 2007-2011, aprobadas pola Asemblea do Fondo Galego.

En 2010, con apoio da Xunta de Galicia, desenvolvemos un Plan de Sensibilización ambicioso, cada vez máis conscientes de que para podermos traballar no Sur precisamos de mudar actitudes e condutas no Norte. Contou con dúas novidades fundamentais: a xira dunha compañía de contadores de historias, con 20 actuacións por todo o país, que procuramos que fixesen parte de programas de actividades máis completos. E a posta en andamento dun departamento de comunicación, cunha xornalista traballando a tempo parcial, que nos permitiu mellorar a visibilidade pública da asociación e as súas mensaxes, e ofrecer unha imaxe máis homoxénea e profesional nas nosas comunicacións externas.

Sen ser novidades, sempre é oportuno destacar o programa Vacacións con Traballo, pola xenerosidade e profesionalidade que cada ano achegan as e os participantes, a enorme demanda que tivo o Seminario do programa TeatrAcción (máis que triplicou a oferta de prazas), coorganizado coa Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, e a notable mobilidade das tres exposicións que durante este ano estiveron a disposición das entidade socias.

Froito da colaboración coa Asociación Galega de Reporteir@s Solidari@s (AGARESO), comezou a súa andaina en 2010 un novo programa de radio do Fondo Galego, Voces con Fondo, que vos animo a escoitar e difundir. Toda a actualidade da nosa asociación fica aí recollida con testemuños do maior interese. AGARESO, ademais, aceptou a proposta do Fondo Galego de preparar unha serie de materiais audiovisuais sobre o programa TeatrAcción 2010-2011, que culminarán na edición dun documentario.

En 2010 visitaron Galicia 4 dos nosos parceiros, nun exercicio de rendición de contas, transparencia e intercambio de experiencias que valoramos moi positivamente e que nos parece obrigado. Recibimos a Carmen Quintana, da UNRWA, Antonio Zurita, da Iniciativa ART do PNUD, Rosario Huamán e Óscar Almendáriz, do Concello de Atavillos Alto e a ONGD CEPRODE, ambos do Perú, e finalmente a Vera Almeida, alcaldesa da Cámara Municipal do Paúl, en Cabo Verde. Tamén nos visitou José Mansilla, novo coordinador da Confederación de Fondos de Cooperación e Solidariedade.

Son consciente das dificultades económicas que as Administracións locais galegas confrontan durante 2011. Mais, mesmo así, chámovos a non dar pasos atrás. Temos unha sociedade solidaria, e ben se está a ver na campaña que durante xaneiro e febreiro estamos a desenvolver a través de redes sociais e medios de comunicación. As institucións han de ser fiel reflexo do pobo que representan. A crise, orixinada pola ambición de, fundamentalmente, grandes entidades financeiras, co permiso dos poderes públicos que as debían ter vixiado, non podemos deixar que a paguen as persoas máis vulnerables das nosas localidades nin do planeta. Que diría iso de nós?

Este é un ano de comicios locais, o que implicará mudanzas nas corporacións locais e tamén a entrada dunha nova Comisión Executiva no Fondo Galego. En relación ao primeiro, quero desexar moita sorte a quen deixedes a política local e ánimo para a nova etapa; e a quen cheguen a este apaixonante mundo, quero desexarlles moito compromiso humano, na consciencia de que traballar polas nosas localidades, no mundo global, esixe non actuar só a nivel local. Sempre desde o local e para o local, nunca só no local.

En relación ao segundo, quero desexar moito ánimo á nova Comisión Executiva. Pola miña parte, foi unha honra presidir desde os seus inicios o Fondo Galego e un orgullo velo crecer; unha asociación que nos homologa coas mellores prácticas de cooperación municipalista do mundo. Aínda queda moito por facer, pero o camiño percorrido é respectable.

Oleiros, 4 de febreiro de 2011

Alfredo Novoa
Presidente do Fondo Galego

 

AnexoTamaño
Descarga a Memoria 2010 en formato PDF6.06 MB

Memoria Fondo Galego 2009: En tempos de crise cooperación e solidariedade

Memoria Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade 2009O 2009 será lembrado pola crise económica mundial, xa que afectou e afecta de maneira directa a vida das persoas do lado rico do planeta. Quedará rexistrado nos libros de historia e na memoria colectiva, porque nos afectou a nós, ás chamadas sociedades desenvolvidas. A crise, que xa se comezaba a notar en 2008, continuou o ano pasado a pesar das inxeccións multimillonarias no sistema bancario internacional, e ninguén sabe pórlle aínda data de caducidade. Non obstante, se facemos un esforzo por afastármonos dun xeocentrismo pouco realista no mundo global, decatámonos de que o planeta vive unha crise humanitaria permanente, con millóns de mortos por desnutrición e o mapa das vulnerabilidades cada vez máis estendido e acusado. Non baixemos a garda: a crise económica do NORTE non pode ser coartada para paralizar os avances no SUR. Un SUR que tamén padece a crise, pero de modo aínda máis intenso. Continuamos firmemente comprometidos coa Declaración dos Dereitos Humanos e os Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio como guieiros do noso camiño, como conquistas irrenunciables dos homes e mulleres que co pasar da historia elevaron a consciencia da nosa humanidade.

Confiamos nas posibilidades da cooperación internacional ao desenvolvemento, e orgullámonos da cooperación municipalista galega, onde desde Concellos e Deputacións, desde a proximidade á cidadanía, achegamos o noso saber facer específico. Nesa liña inscríbese o traballo do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade desde hai agora trece anos. Os Concellos e as Deputacións de Galicia suman esforzos para tender pontes transoceánicas, transculturais, pontes de solidariedade que abren xanelas á esperanza de, algún día, materializar o soño dun mundo equitativo e sustentable. O ano pasado o Fondo traballou en Cuba, no Perú, en Cabo Verde, en Nicaragua e, en post-emerxencia, tralos bombardeos israelitas, na Faixa de Gaza, en Palestina, onde a pesar da calma mediática, continúa o drama humano. Mais o traballo no Fondo non pasa só polos proxectos de cooperación lonxe das nosas fronteiras. Pasa tamén polo fortalecemento das ONGD´s propias, do tecido cooperante galego, por medio da convocatoria de proxectos, das Xornadas Anuais de Cooperación e outros espazos de encontro e colaboración. E vai máis alá, organizando desde o 2003 a Rede Municipalista Solidaria, cursos formativos e outras actividades que contribúen a reforzar e estimular o compromiso de políticas e políticos, técnicas e técnicos locais coa cooperación internacional para o desenvolvemento.

Este documento é reflexo fiel, por máis que sintético, do traballo realizado durante o ano 2009 pola nosa asociación.

AnexoTamaño
Descarga a Memoria 2009 en formato PDF2.72 MB

Memoria Fondo Galego 2008

Memoria Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade 2008No ano 2008, iniciouse a implementación do primeiro programa bianual de sensibilización, que continuará durante 2009. Superábase así unha perspectiva anual ata agora incontornable, o que nos permitía deseñar e desenvolver accións de maior calado e eficacia, entre as que destaca de modo sobranceiro, polo seu carácter innovador, a preparación dunha ambiciosa obra de teatro, que comezará a ser representada durante o ano 2009 por toda Galicia e que, con toda certeza, constituirá unha magnífica ferramenta transmisora de valores e ideas promotoras de sensibilidade en relación ás situacións de desigualdade no mundo. Do lado da cooperación, o Fondo Galego continuou a desenvolver o seu labor en países como Cabo Verde, Cuba, Nicaragua ou Perú, afianzando os lazos que nos unen a estes países, aproveitando a xa notable experiencia de traballo nos seus territorios, colaborando estreitamente con eles a fin de estimular o seu desenvolvemento endóxeno, mais tamén aprendendo, enriquecéndonos nós enormemente grazas a ese contacto. A cooperación é sempre unha corrente de dous sentidos.

No ano 2008 foi creada a Comisión de Cidades e Deputacións, o COCIDE, dando así cumprimento ás previsións recollidas no documento Estratexias 2007- 2011. Trátase dun organismo que pretende dar resposta ás singularidades destas entidades, marcadamente diferentes do resto de asociados do punto de vista demográfico e dos recursos, pulando, en colaboración con outras entidades, por desenvolver iniciativas máis ambiciosas e que, por primeira vez, nos han permitir completar o ciclo do proxecto e abrir novas oportunidades de implicación no terreo ao persoal local. A posta en marcha do COCIDE permite, ademais, consolidar un modelo que acentúa a capacidade de coordinación do mundo local galego en materia de financiamento de proxectos, abordando dende o espazo municipal unhas políticas de sensibilización que agora contan tamén cunha proposta de bases plenamente homologada.

A implicación de todas e todos nós servirá para que sigamos crecendo; e non só nós, tamén aqueles aos que tratamos de aportar algo. Xuntos conseguiremos aumentar a nosa capacidade de intervención e que así diminúan a pobreza e as desigualdades.

AnexoTamaño
Descarga aquí a Memoria 2008 en formato PDF2.5 MB

Memoria Fondo Galego 2007

ESTAMOS EN OBRAS, DESCULPEN AS MOLESTIAS (¡)

Memoria Fondo Galego 2006

Un último esforzo

Memoria Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade 2006En 2007 se celebrarán novas eleccións municipais e a actual lexislatura chegará ao seu final. Balance? O incremento da sensibilidade local na loita contra a pobreza no mundo foi a máis, pero segue a ser “pobre”.

Hai máis socios: pasamos dos 50 de finais de 2003 a 95 a finais de 2006 e antes de que remate a lexislatura chegarán aos 100 previstos. Hai máis orzamento: pasamos dos 261.760,80 euros da convocatoria de proxectos de 2002 aos 530.135 euros da convocatoria de 2006. Creamos a Rede Municipalista Solidaria, dinamizamos a sensibilización, e multiplicamos as nosas actividades en todos os eidos, tanto propias, como en cooperación coa Xunta de Galicia, as ONGDs e os parceiros do Sur. Pero a pesar de tanto esforzo, se algo, certamente, se pode destacar é que queda por conseguir aínda o obxectivo principal, que vai máis alá dos números, e que ten que ver coa interiorización do compromiso individual, colectivo e institucional do poder local, dos corporativos, dos empregados públicos, a prol dunha acción concertada e cooperativa, non condicionada polo que se vai obter a cambio dun investimento, de por si pírrico, na transformación dese outro mundo que habitamos e no que priman aínda as desigualdades.

A axenda da cooperación local galega debe gañar en solidez e consistencia, superando a tradicional reacción impulsiva ante as catástrofes e substituíndoa por unha dinámica sostida e con criterio que contribúa á erradicación da pobreza. O poder local ten moito que ofrecer, en experiencia e en competencias e máis se somos quen de cooperar aquí, entre nós mesmos. Pero poñendo niso máis empeño cada día. Os que veñan despois da renovación das corporacións locais e provinciais, que renovarán tamén o propio Fondo Galego, terán por diante catro anos para afianzar este compromiso. Pero a nós, quédanos aínda un último esforzo. E podemos dalo.

AnexoTamaño
Descarga aquí a Memoria 2006 en formato PDF8.74 MB

Memoria Fondo Galego 2005

ESTAMOS EN OBRAS, DESCULPEN AS MOLESTIAS

Memoria Fondo Galego 2004

ESTAMOS EN OBRAS¡

Memoria Fondo Galego 2003

ESTAMOS EN OBRAS (¡)

Memoria Fondo Galego 2002

ESTAMOS EN OBRAS (¡)

Memoria Fondo Galego 1997-2000

ESTAMOS EN OBRAS (¡)