Contacto

Sede: Fegamp (Federación Galega de Municipios e Provincias) Rúa Varsovia, 4ºc, 6º andar, Area Central, 15703, Santiago de Compostela (A Coruña).

Secretaría Técnica: Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (IGADI); www.igadi.org
Centro Cívico Sur, Rúa Luís Braille, 40, 36003 Pontevedra, Galicia – España. Tel. (+34) 986 84 34 36

Secretaria e técnica de proxectos: Andrea M. García Corzo, acorzo@igadi.org, 698 144 536

Técnica de comunicación: Carmen Novas Ferradas, 616 145 077, comunicacion@fondogalego.org

Responsable da área de sensibilización: Roberto Mansilla, rmansilla@igadi.org