Aviso:

[Pechar}9. Tema: Refuxiadas/os políticas/os

>

REFUXIADAS/OS POLÍTICAS/OS

Descrición:

Este ciclo preséntanos historias, rostros e vidas de persoas refuxiadas, que segundo a definición da ONU é toda persoa que debido a temores fundados de ser perseguida por motivos de raza, relixión, nacionalidade, pertenza a un determinado grupo social ou opinións políticas, atópanse fóra do seu país de nacionalidade e non pode ou, a causa deses temores, non quere acollerse á protección de tal país.

Idades recomendadas:

A partir de 15 anos.

9. Tema: Refuxiadas/os políticas/os

8. Tema: Historia actual de América Latina

>

CLAVES PARA ENTENDER O CONTEXTO ACTUAL EN AMÉRICA LATINA

Descrición:

Este ciclo de cine está composto por catro películas que versan sobre aspectos políticos e sociais claves para comprender a problemática e os retos aos que se enfrontan os países de O salvador, Arxentina, Brasil e Chile. É unha visión de acontecementos reais que sucederon hai ben poucos anos, que marcou a varias xeracións neses países e que é necesario coñecer para ter consciencia da interrelación cos sucesos máis actuais.

Idades recomendadas:

A partir dos 15 anos.

8. Tema: Historia actual de América Latina

7. Tema: Globalización capitalista e efectos colaterais

>

POBRE MUNDO RICO

Descrición:

Este ciclo de cine presenta á globalización como un proceso mundial de homoxeinización do modo de produción capitalista, da globalización dos mercados e do control dos medios de comunicación das imaxes e das informacións. A lóxica que nos presentan é a real, a de todos contra todos, facendo ás sociedades do norte cada vez máis ricas a costa dun empobrecemento máis agudizado daquelas máis empobrecidas.

Idades recomendadas:

A partir dos 16 anos.

7. Tema: Globalización capitalista e efectos colaterais

6. Tema: O colonialismo do continente americano

>

COÑECER O PASADO PARA ENTENDER O PRESENTE

Descrición:

A pesares das múltiples posturas que sosteñen que o imperialismo levado a cabo polos países europeos no s.XIX sobre os territorios anexionados trouxo consigo unha serie de beneficios ás poboacións indíxenas, o certo é que a historia está a demostrar que estas afirmacións parten da visión da historia dende o lado occidental, sen que se escoite a voz dos propios territorios conquistados, que foron expoliados, maltratados, sometidos á escravitude, e aos que se lles impuxo unha lingua, unha cultura e unha relixión allea á súa. Estas tres películas tratan de abrir unha xanela cara a verdade do que aconteceu, e de cales son as consecuencias que aínda a día de hoxe podemos apreciar.

6. Tema: O colonialismo do continente americano
Distribuir contido