Aviso:

[Pechar}5. Tema: Educación para o desenvolvemento

>

EDUCANDO Á INFANCIA EN VALORES

Descrición:

En educación é fundamental que as nenas e nenos perciban as interrrelacións que hai entre as diferentes partes do mundo. A educación para o desenvolvemento é un proceso que fomenta actitudes e valores como a solidaridade mundial, a paz, a tolerancia, a xustiza social e a defensa do medio ambiente. Ademais, trátase de dotar ás nenas e nenos dos coñecementos que lles permitan promover esos valores e xerar cambios nas propias vidas e no seu entorno.

Idades recomendadas:

Infantil.

5. Tema: Educación para o desenvolvemento

4. Temática: Ecoloxismo

>

DESENVOLVEMENTO E MEDIO AMBIENTE

Descrición

Noméase contaminación á transmisión e difusión de fumes ou gases tóxicos á atmosfera e á auga. Na actualidade, o resultado do desenvolvemento e do progreso tecnolóxico orixina diversas formas de contaminación que alteran o equilibrio físico e mental do ser humano. Protexer o planeta para as vindeiras xeracións é unha responsabilidade de todas e todos nós, que simplemente se consigue adoptando hábitos sinxelos. A nosa participación é importante e debemos tomar medidas.

Idades recomendadas:

A partir de 12 anos.

4. Temática: Ecoloxismo

3. Tema: A desigualdade de xénero

>

DESESTRUTUREMOS OS ROLES DE XÉNERO

Descrición:

O ciclo de cine, que consta de catro películas, ofrécenos unha visión crítica dos roles de xénero, que non son máis que o conxunto de expectativas diferentes para mulleres e homes que marcan a diferenza respecto a como ser, como sentir e como actuar. Os roles son asignados nas sociedades na que vivimos, e como consecuencia as persoas desenvólvense como mulleres ou coma homes identificándose co papel que lle asigna o seu sexo. Este concepto é fundamental comprendelo para entender tamén as iniquidades que isto xera. As películas propostas, son ademais un chamamento claro á desestructuración destes roles de xénero para acadar unha sociedade máis equitativa.

Idades recomendadas:

A partir de 18 anos.

3. Tema: A desigualdade de xénero

2. Temática: A loita das mulleres do sur pola equidade

>

AS MULLERES DO SUR, MOTORES DO CAMBIO

Descrición:

As mulleres dos países do sur son frecuentemente caracterizadas polas sociedades occidentais como vítimas ou como persoas que adoitan ter pasividade e sometemento a pesares de toda a violencia á que son sometidas. Este ciclo permite coñecer que as mulleres do sur loitan diariamente polo seu propio desenvolvemento, para que os seus dereitos sexan cumpridos e para avanzar cara un mundo máis xusto e equitativo. Deste xeito, o Fondo Galego trata de dar voz ás propias mulleres do sur, sen que ninguén fale por elas, dándolles a visibilidade que merecen e tratando de eliminar os estereotipos que dende aquí adoitamos construír sobre as mesmas.

Idades recomendadas:

A partir de 15 anos.

2. Temática: A loita das mulleres do sur pola equidade
Distribuir contido