Aviso:

[Pechar}1. Temática: Migracións e multiculturalidade

>

A FUXIDA CARA A ESPERANZA

Descrición:  

Este ciclo de cine afonda sobre o drama da migración dende a perspectiva das propias persoas inmigrantes. A separación da familia, das amizades, das costumes que lle son propias, do seu país, do seu fogar... e todo por perseguir o soño dunha vida mellor, máis digna e chea de esperanza. Así mesmo, afóndase tamén nas problemáticas que sofren as e os inmigrantes nos países receptores, como a explotación, os prexuizos, a intolerancia e a incomprensión. O ciclo ten como obxectivo achegarnos a unha postura tolerante e repectuosa  ante o fenómeno da inmigración dende os países do sur e facernos reflexionar porque determinados pobos se ven obrigados ao exilio e o rol que xogan os países do norte neste proceso.

1. Temática: Migracións e multiculturalidade

Ciclos de Cine con Fondo

>

Descrición da actividade

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade dispón dunha ampla colección de películas e documentais que tocan as temáticas das desigualdades de xénero, o comercio xusto, a globalización, o pacifismo, a tolerancia, a cooperación ao desenvolvemento, a solidariedade, a pobreza, a marxinación social, etc, e que as fan moi atractivas para incidir na sensibilización e información da cidadanía galega e ofrecer unha fotografía das iniquidades e desigualdades que se viven en lugares non tan afastados.

Distribuir contido