Aviso:

[Pechar}Ano 2013- Convocatoria

>

Entre o 9 de xuño e o 30 de agosto estará aberta a Convocatoria de proxectos para ONGD con presenza real en Galicia. O formulario narrativo e o económico podédelo atopar ao final destá páxina, ao igual que o modelo de solicitude.

A cantidade destinada á convocatoria de proxectos é de 70.000€, sendo esta a cantidade mínima dispoñible, podendo ser incrementada en función da economía do Fondo, o ditame da Comisión avaliadora de proxectos e a decisión da Comisión Executiva do Fondo Galego e a súa Asemblea Xeral.


BASES PARA A PRESENTACIÓN DE PROXECTOS DE COOPERACIÓN AO DESENVOLVEMENTO.
ANO 2013

Ano 2013- Convocatoria

Sensibilización

>
Sensibilización
Baiona 2013-06-20

O Fondo Galego convoca os axentes do sector ao Consello Municipalista da Cooperación

No encontro, que se celebrará o 4 de xullo en Santiago de Compostela, presentarase a convocatoria de proxectos de 2013. 

Os Dereitos Humanos non son unha idea lixo (2012, conmemoración dos 15 anos)

>

O Fondo Galego Cooperación e Solidariedade simboliza unha política pública mancomunada do poder local galego para concentrar esforzos e calidade a prol da cooperación internacional ao desenvolvemento. Nos países do Sur apoiando procesos de desenvolvemento endóxeno por medio de proxectos, e en Galicia por medio da promoción dunha cultura de Dereitos Humanos.

 

Distribuir contido