Aviso:

[Pechar}


Pontevedra 2015-05-22

Resolución Vacacións con Traballo 2015

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, tendo en conta as bases da convocatoria de Vacacións con Traballo 2015 e a opinión dos nosos parceiros en Cabo Verde, Nicaragua e Honduras, selecciona paras as prazas de VcT 2015 ás seguintes candidatas e candidatos.

Resolución Vacacións con Traballo 2015

Convenio 2014 Federación Galega de Municipios e Provincias-Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade

>

Acordo de colaboración entre a Federación Galega de Municipios e Provincias e o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade
Reunidos en Santiago de Compostela, a 5 de febreiro de 2014.

Dunha banda, Jose Manuel Rey Varela, presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias, e doutra Teresa París Blanco, presidenta do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade

MANIFESTAN

Primeiro. Que como se recolle nos convenios de 8 de xaneiro de 1998 e de 6 de outubro de 2005, a Fegamp está disposta a contribuír na medida das súas posibilidades ao desenvolvemento de accións de cooperación e solidariedade internacional que fagan partícipe ao municipalismo galego do compromiso universal coa defensa e promoción dos Dereitos Humanos.

Pontevedra 2015-05-14

As prazas de Vacacións con Traballo 2015 resolveranse o 22 de maio

O venres día 22 de maio, antes das 15h, anunciaremos a resolución das prazas da convocatoria do programa de voluntariado internacional Vacacións con Traballo, que no 2015 cumpre dez edicións e que o martes 12 pechou o prazo de recepción de solicitudes.

Distribuir contido