Aviso:

[Pechar}Reunión constitutiva

Santiago de Compostela, 17 de decembro de 1998.

Relación de asistentes

Por parte do Fondo Galego

Por parte das ONGs

Alfredo Novoa

José A. Atienza
(Fundación Juan Ciudad)

Xosé M. Permuy

Joaquín Varela
(Cruz Vermella)

Lourdes Suárez

José L. Quintela
(Intermón)

Concepción Daporta

Xoán R. Vilas
(Entrepobos)

Carme Varela

Antonio Matellán
(Xóvenes do Terceiro Mundo)

Ramón Bouzas

Ramón Ferreño
(Fundación Meniños)

Xulio Ríos

Begoña de Anta
(INTI)
  Concepción Sánchez
(INTI)

Desenvolvemento da reunión

Por parte do Presidente informouse ós asistentes do proceso constitutivo e o nivel de funcionamento do Fondo Galego, entregándoselles documentación sobre os socios, comunicado sobre o furacán Mitch, a proposta de bases de convocatoria para financiamento de proxectos para o próximo exercicio e a de regulamento interno do Consello, solicitando o apoio e a colaboración das ONGs para asentar o Fondo Galego e mellorar a calidade da cooperación feita desde Galicia.

Despois dun breve intercambio de impresións, por parte das ONGs manifestouse o apoio ó Fondo evidenciando a converxencia de intereses existentes entre os fins perseguidos tanto polo Fondo como polas ONGs presentes.

Acordos

  1. O CMC queda constituído como un órgano de participación aberto e plural. Inicialmente forman parte del as organizacións asistentes a esta xuntanza pero, máis adiante, poden integrarse nel outras ONGs sempre e cando así o soliciten expresamente. Desta constitución informarase a todas as organizacións convocadas.
  2. As suxestións para a Convocatoria de proxectos de 1999 deben ser remitidas antes do 31 de xaneiro de 1999 a Carme Varela Donoso. Os demais datos figuran no listado de socios.
  3. As propostas de modificación do Regulamento Interno do Consello poden ser remitidas en igual prazo á Secretaría do Fondo (datos idem).
Reunión constitutiva