Aviso:

[Pechar}Grazas polo teu interese en distribuír a información do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.

Nota: Nós só lle preguntaremos polo seu enderezo de correo-e para que a persoa a quen lle está recomendando a páxina saiba que non é spam (correo lixo).

Se decides enviar este correo a vari@s destinatari@s, introduce os correos-e separados por comas ou en diferentes liñas.
Memoria Fondo Galego 2012: Somos unha rede de institucións e persoas
(O teu nome) envíache unha información contida en Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade

(O teu nome) considera que che pode resultar interesante consultar esta información do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.