Aviso:

[Pechar}Liñas Estratéxicas 2011-2015

ÍNDICE

1. Presentación
2. Bases de actuación para o período 2011-2015
2.1. Evitar que a crise propicie pasos atrás no compromiso cooperante
2.2. Promover mais activamente a sensibilización social
2.3. Adaptar a cooperación directa e reforzar a colaboración coas ONGDs
2.4. Involucrar a iniciativa privada
3. Obxectivos
3.1. Facer irreversible do espazo local da solidariedade
3.2. Unha maior implicación asociativa
3.3. Seguir profundando no noso modelo
3.4. Preservar a calidade da cooperación municipalista
4. Liñas principais de traballo
4.1. Fortalecemento do compromiso coa cooperación
4.2. Preservación das competencias técnicas
4.3. Xestión adaptada do abono de cotas e captación de recursos extraordinarios
4.4. Unha xestión de proxectos con base nos principios de concentración, especialización e implicación dos respectivos tecidos asociativos locais.
4.5. Intensificación das accións de sensibilización da cidadanía
4.6. Multiplicación das accións de lobby
4.7. A mellora da capacitación dos recursos humanos locais
4.8. Transparencia e visibilidade
4.9. Elevar o perfil do Fondo Galego como axencia municipalista para a cooperación internacional.
4.10. Intensificar a colaboración institucional
5. Conclusión

Podes descarregar o documento completo ao final desta páxina

AnexoTamaño
estratexias_2011_2015_fondo_galego.pdf177.25 KB
Liñas Estratéxicas 2011-2015