Aviso:

[Pechar}Liñas Estratéxicas 2016-2019

ÍNDICE

1. Presentación

2. Misión e visión

3. Balance das liñas estratéxicas 2011-2015

4. Contexto

5. Obxectivos e estratexias

Obxectivo 1: Incrementar a base asociativa e mellorar a súa participación activa

 • Estratexia 1.1: Conseguir novos concellos e deputacións socias
 • Estratexia 1.2: Fomento da participación dos socios na actividade ordinaria da organización

Obxectivo 2: Fortalecemento da estrutura do Fondo Galego

 • Estratexia 2.1: Fortalecemento da Secretaría Técnica
 • Estratexia 2.2: Potenciar a implicación das/os responsables políticas/os

Obxectivo 3: mellorar o estatus institucional e recoñecemento

 • Estratexia 3.1: Impulso do recoñecemento competencial e legal
 • Estratexia 3.2: Acadar o recoñecemento e notoriedade como axencia municipalista da cooperación por parte das institucións e entidades do sistema galego de cooperación

Obxectivo 4: Impulsar a participación do Fondo Galego en redes estatais e internacionais

 • Estratexia 4.1: Revitalizar a participación na Confederación de Fondos
 • Estratexia 4.2: Participación do Fondo Galego en redes internacionais que entronquen coa súa misión e visión

Obxectivo 5: Sensibilizar nos temas de solidariedade e Dereitos Humanos a un maior número de persoas en Galicia

 • Estratexia 5.1: apostar por actividades atractivas e novidosas
 • Estratexia 5.2: deseñar actividades acaídas para os socios do rural

Obxectivo 6: Mellorar na calidade e impacto das accións de cooperación ao desenvolvemento

 • Estratexia 6.1: Redefinición dos países prioritarios
 • Estratexia 6.2: Impulso de programas
 • Estratexia 6.3: Destacamento dos eixos transversais do xénero, dereitos humanos e ambiental

Obxectivo 7: Incrementar o coñecemento e maior implicación dos nosos socios na área de cooperación ao desenvolvemento

 • Estratexia 7.1: Impulso de proxectos de codesenvolvemento
 • Estratexia 7.2: Participación activa dos nosos socios en determinadas accións de cooperación ao desenvolvemento nos proxectos en execución
 • Estratexia 7.3: Relanzamento do COCIDE

Obxectivo 8: Continuar promovendo a visibilización do traballo do Fondo Galego e as cuestións relativas ás desigualdades nos pobos do Sur

 • Estratexia 8.1: Afondar na estratexia de comunicación

Obxectivo 9: Visibilizar o rigor e a transparencia na xestión

 • Estratexia 9.1: Incluír novas ferramentas internas e de cara á sociedade para amosar o cumprimento coas normas internas e a transparencia na xestións
6. Dez ideas-forza

7. Matriz do Plan Estratéxico

Podes descargar o documento completo ao final desta páxina

AnexoTamaño
Liñas Estratéxicas 2016-2019289.56 KB
Liñas Estratéxicas 2016-2019