Aviso:

[Pechar}Que é a Confederación de Fondos de Cooperación?

Que é a Confederación de Fondos de Cooperación?

Aínda que cada Fondo nace a partir dunhas orixes que son distintas en cada ámbito territorial e que polo tanto lle proporcionan unha identidade propia, existe unha ampla coincidencia de postulados entre os Fondos polo que en 1995 acordouse, dende a total independencia, constituír a Confederación de Fondos de Cooperación e Solidariedade como marco de coordinación e de representación conxunta en aquelas temáticas que pola súa importancia afecten ós intereses comúns.

Son tarefas propias da Confederación contribuír a impulsa-la cooperación descentralizada dentro e fora dos ámbitos territoriais dos seus membros, así como propiciar a súa vertebración en redes. Neste sentido, dende entón está colaborando en sistematizar e difundi-las experiencias de cooperación intermunicipal e en colaborar activamente nos procesos emerxentes de xeración de novos fondos e outras redes de cooperación municipal.

A Confederación asume tamén o ser interlocutor común ante as institucións estatais, europeas e mundiais con presentacións coincidentes. Neste sentido, participouse activamente no proceso de debate da primeira Lei de Cooperación do Estado Español expresando colectivamente ante tódolos Grupos Parlamentarios nosas opinións. A recén creada Comisión Interterritorial debe ser un bo marco de coordinación e concertación con outros niveis da administración pública. A nivel europeo, esta aínda pendente o establecemento de vías estables de interlocución directa coa Unión Europea. Co apoio da Dirección Xeral de Cooperación Descentralizada e ante as reformas anunciadas, agora, pode ser un bo momento para establecelas.

Un dos retos nos que a Confederación está conseguindo maiores resultados é no apartado de coordinar as accións para conseguir unha aprendizaxe mutua e no establecemento de criterios comúns de análise, avaliación, control e seguimento. Neste sentido, dende 1997 dispoñemos dunha oficina técnica de seguimento sobre o terreo para a Area de Centroamérica, México e Caribe.

Dado o importante papel que ó noso entender debe tela sensibilización do Norte para xerar un clima na opinión pública favorable á promoción dunha nova orde económica internacional, traballamos coordinadamente en propostas de sensibilización compartidas, como é a nova edición da Guía Municipal para a Cooperación e outras iniciativas en colaboración coas coordinadoras de ONG.

En último lugar cabería definir que aínda non sendo un obxectivo prioritario a cofinanciación de proxectos de cooperación no marco da Confederación de Fondos, cando se produciu foi en programas de compoñente municipalista.

Que é a Confederación de Fondos de Cooperación?