Aviso:

[Pechar}Ano 2001 - Convocatoria

>

Bases de financiamento de programas de cooperación ó desenvolvemento e de solidariedade para o ano 2001

Aprobadas pola Comisión Executiva na xuntanza celebrada o día 8 de febreiro de 2001

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, dacordo co establecido nos seus estatutos, e seguindo as súas liñas básicas de actuación, realiza a seguinte convocatoria de axudas, dirixida a organizacións non gobernamentais co obxecto de colaborar con elas no logro universal dun desenvolvemento humano. A tal efecto, financiaranse proxectos de cooperación dacordo coas seguintes bases:

Ano 2001 - Convocatoria

Ano 2000 - Resolución

>

Convocatoria de 2000 para o financiamento de proxectos de cooperación ao desenvolvemento e solidariedade

Presentaronse a esta convocatoria un total de 15 proxectos subscritos por outras tantas ONGs. A Comisión Executiva, a través dunha Ponencia Técnica, realizou unha primeira selección tendo en conta non soamente o interese das accións propostas senón igualmente as capacidades orzamentarias. A proposta da Ponencia foi asumida pola Comisión Executiva do Fondo e, posteriormente, pola Asemblea xeral e extraordinaria de asociados que se celebrou o 14 de xuño de 2000 en Santiago de Compostela, na sede da FEGAMP.

Ano 2000 - Resolución

Ano 2000 - Convocatoria

>

Bases de financiamento de programas de cooperación ao desenvolvemento e de solidariedade para o ano 2000

Aprobadas pola Comisión Executiva do Fondo Galego na xuntanza celebrada o día 8 de febreiro de 2000

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, dacordo co establecido nos seus estatutos, e seguindo as súas liñas básicas de actuación, realiza a seguinte convocatoria de axudas, dirixida a organizacións non gobernamentais co obxecto de colaborar con elas no logro universal dun desenvolvemento humano. A tal efecto, financiaranse proxectos de cooperación dacordo coas seguintes bases:

 

Ano 2000 - Convocatoria

Ano 1998 - Resolución

>

Convocatoria de 1998 para o financiamento de proxectos de cooperación ao desenvolvemento e solidariedade

Un dos obxectivos fundamentais do Fondo Galego consiste no fomento das accións de cooperación e solidariedade en estreita colaboración coas organizacións non gobernamentais. A tal efecto, e aínda sendo conscientes das limitacións derivadas da súa escasa andaina, o 19 de maio de 1998 unha Asemblea xeral de socios aprobaba as primeiras “Bases de Financiamento de Programas de cooperación ó desenvolvemento e á solidariedade”.

Ano 1998 - Resolución
Distribuir contido