Aviso:

[Pechar}Ano 2000 - Convocatoria

>

Bases de financiamento de programas de cooperación ao desenvolvemento e de solidariedade para o ano 2000

Aprobadas pola Comisión Executiva do Fondo Galego na xuntanza celebrada o día 8 de febreiro de 2000

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, dacordo co establecido nos seus estatutos, e seguindo as súas liñas básicas de actuación, realiza a seguinte convocatoria de axudas, dirixida a organizacións non gobernamentais co obxecto de colaborar con elas no logro universal dun desenvolvemento humano. A tal efecto, financiaranse proxectos de cooperación dacordo coas seguintes bases:

 

Ano 2000 - Convocatoria

Ano 1998 - Resolución

>

Convocatoria de 1998 para o financiamento de proxectos de cooperación ao desenvolvemento e solidariedade

Un dos obxectivos fundamentais do Fondo Galego consiste no fomento das accións de cooperación e solidariedade en estreita colaboración coas organizacións non gobernamentais. A tal efecto, e aínda sendo conscientes das limitacións derivadas da súa escasa andaina, o 19 de maio de 1998 unha Asemblea xeral de socios aprobaba as primeiras “Bases de Financiamento de Programas de cooperación ó desenvolvemento e á solidariedade”.

Ano 1998 - Resolución

Ano 1999 - Resolución

>

RESOLUCIÓN: Convocatoria de 1999 para o financiamento de proxectos de cooperación ao desenvolvemento e solidariedade

O 27 de xaneiro a Comisión Executiva do Fondo Galego aprobaba as Bases de Financiamento de Programas de Cooperación ó Desenvolvemento e de Solidariedade correspondentes a 1999. O período de presentación de solicitudes pechouse o 3 de marzo de 1999. Presentaronse un total de 15 proxectos, dos que 3 constitúen unha reiteración dunha solicitude xa formulada na convocatoria anterior de 1998. A Ponencia Técnica elaborou un dictame que foi sometido á consideración da Comisión Executiva nunha xuntanza celebrada o 22 de marzo de 1999.

Ano 1999 - Resolución

Ano 1999 - Convocatoria

>

Bases de financiamento de programas de cooperación ao desenvolvemento e de solidariedade para o ano 1999

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade dacordo có establecido nos seus estatutos, e seguindo as súas liñas básicas de actuación, aprobar a seguinte convocatoria de axudas, dirixida a organizacións non gubernamentais co obxecto de colaborar con elas no logro universal dun desenvolvemento humano, financiando proxectos de cooperación dacordo coas seguintes bases:

Ano 1999 - Convocatoria
Distribuir contido