Aviso:

[Pechar}Vacacións con Traballo

Vacacións con Traballo é un programa chave do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade que se leva adiante cos nosos socios e países estratéxicos desde o ano 2006. Na edición de 2017, o proceso de presentación de candidaturas permanecerá aberto ata o 10 de maio. Podedes consultar a nova da apertura do programa ou ir directamente ao blog de Vacacións con Traballo.

Vacacións con Traballo é un programa de sensibilización e de cooperación técnica dirixido ás/aos traballadoras/es da administración local galega asociada ao Fondo Galego, como banco de recursos humanos de calidade e potencial motor de transformación social cara actitudes solidarias cara dentro e cara fóra das dependencias municipais. 

As/os traballadoras/es seleccionadas/os invisten/renuncian o seu mes de vacacións en terreo apoiando tecnicamente aos parceiros estratéxicos do Fondo e de aí o nome do programa, no que o Fondo financia a viaxe das/dos participantes e os nosos socios locais os aloxamentos e as manutencións.

Entendémolo coma un programa de dobre dirección onde ambas as dúas partes aprenden e onde a implicación das/dos candidatas/os é imprescindible.

Desde a convocatoria de 2013, toda a información dispoñible sobre o programa está centralizada no blog http://vacacionscontraballo.wordpress.com.