Aviso:

[Pechar}En son de paz

Capturas: 
En son de paz

En Son de Paz non é tan só un documental conmemorativo. Entrevistas, xogos e dinámicas de aula, recursos didácticos, contos, teatro, cine, imaxes e sons, ideas anovadoras... para apelar directamente aos afectos e aos sentimentos do alumnado, como mellor antídoto contra a violencia, e para pór o acento na necesidade (e tamén na urxencia) de educar para a paz e os dereitos humanos, para a cidadanía e a convivencia democráticas, para aprender a resolver pacificamente os conflitos, cada día, todos os días...

Título orixinal: 
En son de paz
Dirección: 
Seminario Galego de Educación para a Paz
Ano: 
2005
Duración (mins.): 
29
V.O.: 
English
V.O.: 
Galician
V.O.: 
Spanish
En son de paz